Category - Giải thích

The top 5 DAOs you need to know

Top 5 DAO bạn cần biết

Cấu trúc công ty truyền thống thường tuân theo một khuôn mẫu thứ bậc truyền thống. Các giám đốc điều hành ngồi ở vị trí cao nhất. Họ đưa ra tất cả...

Bloktopia explained

Tìm hiểu về Bloktopia (BLOK)

Được phát triển trên Unity, Bloktopia Metaverse là một Ngôi nhà chọc trời có 21 tầng đại diện cho 21 triệu Bitcoin. Với hơn 200 cửa hàng ảo, khu trò...

Tezos explained

Tìm hiểu Tezos (XTZ)

Tezos là một blockchain mã nguồn mở và tiết kiệm năng lượng, được thành lập từ năm 2014. Nó hỗ trợ một giao thức có thể tự nâng cấp và một kết cấu...

Choose a language